Tablón de anuncios

Documento Expediente Procedimiento Categoría Descripción Fecha de Publicación
5- BASES PSICÒLEG_CONCURS_diligenciades 3143/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público BASES BORSA DE TREBALL PSICÒLEG/A DILIGENCIADES 28/07/2017
5- BASES TSIS_CONCURS_diligenciades 3120/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público BASES BORSA DE TREBALL TÈCNIC/A INTEGRACIÓ SOCIAL DILIGENCIADES 28/07/2017
ODJGL170731 NOTA INFORMATIVA 3415/2017 Convocatòria de la Junta de Govern Local Anuncios Convocatoria ordre del dia Junta Govern Local nº 31 del 31 juliol 2017 27/07/2017
Anunci Secretari qualificacions Peó Cementeri 2914/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público RESULTATS VALORACIÓ DE MERITS CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN PEÓ ENTERRADOR-SEPULTURERO PER AL CEMENTERI MUNICIPAL DE XÀTIVA 26/07/2017
BAN PLE NUM. 7 3402/2017 Convocatòria de Sessió del Ple Anuncios Convocatòria ordre del dia Ple Ordinari núm. 7 de 29 de juliol de 2017. 26/07/2017
Anunci Tribunal qualificacions exercici teòric fase d'oposició i convocatòria segon exercici 770/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci Tribunal Tècnic Auxiliar d'Arxiu: qualificacions primer exercici i convocatòria segon exercici oposició 25/07/2017
BASES piano proc. abreujat. diligenciades 2867/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci convocatòria: constitució d'una borsa de treball de professor/a de piano 25/07/2017
7603_Edicte. Solicitud de corta de cañas. Exp 2017AR0046 104/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Bandos Solicitud de corta de cañas en terrenos de dominio público hidráulico. Exp 2017AR0046 24/07/2017
7604_Edicte. Solicitud de corta de cañas. Exp 2017AR0053 104/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Bandos Solicitud de corta de cañas en terrenos de dominio público hidráulico. Exp 2017AR0053 24/07/2017
7605_Edicte. Solicitud de corta de cañas. Exp 2017AR0058 104/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Bandos Solicitud de corta de cañas en terrenos de dominio público hidráulico. Exp 2017AR0058 24/07/2017