Tablón de anuncios

Documento Expediente Procedimiento Categoría Descripción Fecha de Publicación
9628_Edicte. Solicitud de corta de cañas. 2017AR0094 104/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Bandos Solicitud de corta de cañas en terrenos de dominio público hidráulico. Confederación Hidrográfica del Júcar 21/09/2017
Anunci Tribunal borsa Tècnic Auxiliar d'Arxiu: qualificació segon exercici i resultats fase d'oposició 770/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci Tribunal borsa Tècnic Auxiliar d'Arxiu: qualificació segon exercici i resultats fase d'oposició 21/09/2017
ODJGL170925 NOTA INFORMATIVA 4147/2017 Convocatòria de la Junta de Govern Local Anuncios convocatoria ordre del dia Junta de Govern Local nº 38 del 25 de setembre de 2017 21/09/2017
9507_Edicte. Solicitud de corta de cañas. 2017AR0087 104/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Bandos Solicitud de corta de cañas en terrenos de dominio público hidráulico. Confederación Hidrográfica del Júcar 19/09/2017
9509_Edicte. Solicitud de corta de cañas. 2017AR0085 104/2017 Publicació d'anuncis en el tauler municipal i remissió al Butlletí Bandos Solicitud de corta de cañas en terrenos de dominio público hidráulico. Confederación Hidrográfica del Júcar 19/09/2017
DECRET 2017-0479 [DECRET Llista definitiva proves selectives TSIS] 3120/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci borsa treball Tècnic Superior Integració Social: llista definitiva admesos/es i exclosos/ses, composició Tribunal i data concurs 19/09/2017
Anunci Tribunal qualificacions prova pràctica fase d'oposició 2867/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci proves selectives borsa treball professor/a piano: qualificacions prova pràctica fase d'oposició 15/09/2017
CONVOCATORIA JLS 170920 3961/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1A01 SECRETARIA GENERAL) Anuncios Convocatoria ordre del dia Junta Local de Seguretat nº 2 del 20 setembre 2017, a les 17:00'- hores 15/09/2017
CONVOCATORIA JLS 170921 3961/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1A01 SECRETARIA GENERAL) Anuncios Convocatoria ordre del dia Junta Local de Seguretat nº 2 del 21 setembre 2017, a les 12:00'- hores 15/09/2017
ODJGL170918 NOTA INFORMATIVA 4046/2017 Convocatòria de la Junta de Govern Local Anuncios convocatoria ordre del dia Junta de Govern Local nº 37 del 18 setembre 2017 14/09/2017