Tablón de anuncios

Documento Expediente Procedimiento Categoría Descripción Fecha de Publicación
ODJGL171120 NOTA INFORMATIVA 5226/2017 Convocatòria de la Junta de Govern Local Anuncios convocatoria ordre del dia Junta de Govern Local nº 46 del 20 de novembre 2017. 16/11/2017
BASES SUBVENCIONES CLUBES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS 17-18 [JR 14/11/17] 2948/2017 .Procediment Genèric (2016 - 4D01 ESPORTS) Ayudas y Subvenciones CONVOCATÒRIA ANUAL DE SUBVENCIONS DE CONCURRENCIA COMPETITIVA DESTINADES ALS CLUBS, ASSOCIACIONS ESPORTIVES I CENTRES ESCOLARS DE XÀTIVA, PER A L'EXERCICI 2018 15/11/2017
Anunci Tribunal resultats concurs i ordre borsa 1344/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci Tribunal borsa Tècnic/a Participació Ciutadana: resultats concurs i ordre de borsa 09/11/2017
DECRET 2017-0622 [Decret aprovació llista definitiva procès selectiu Treballador Social] 3682/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci borsa de treball de Treballador/a Social: aprovació llista definitiva, Tribunal i data concurs 09/11/2017
ODJGL171113 NOTA INFORMATIVA 5097/2017 Convocatòria de la Junta de Govern Local Anuncios convocatoria ordre del dia Junta de Govern Local nº 45 del 13 de novembre de 2017 09/11/2017
Anunci BOP modificació plantilla personal i de la relació de llocs de treball_14 4353/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Anuncios Anunci modificació puntual de la plantilla de personal i de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Xàtiva 06/11/2017
DECRET 2017-0617 [Decret aprovació llista definitiva procès selectiu Tècnic/a Participació Ciutadana] 1344/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci borsa de Tècnic/a de Participació Ciutadana: aprovació llista definitiva, Tribunal i data de concurs 06/11/2017
Anunci Tribunal borsa psicòleg: resultats definitius concurs i ordre borsa 3143/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci Tribunal borsa psicòleg: resultats definitius concurs i ordre definitiu borsa 02/11/2017
2017_10_27_12_09_57 Mis Documentos Otros Bandos TASA POR SUMINISTRO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2º CUATRIMESTRE DE 2017 27/10/2017
DECRET 2017-0577 [Decret aprovació llista provisional procès selectiu participació ciutadana] 1344/2017 .Procediment Genèric (2016 - 1B01 PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DELS RRHH) Empleo Público Anunci borsa de treball de Tècnic de Participació Ciutadana: aprovació llista provisional d'admesos/es i exclosos/es 25/10/2017